Informacje o zawartych umowach

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 euro

Data Zawarcia
(PDF)
Umowa Temat
28.01.2020 1/2020 Dostarczanie książeczek opłat za lokale, rozliczeń, itp. w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
30.01.2020 2/2020 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
31.01.2020 3/2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 03.02.2020r. do 31.12.2020r.
31.01.2020 4/2020 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 785 w obrębie 0010 przy ul. Klonowej 3 w Kielcach.
11.02.2020 5/2020 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia obiektów mieszkalnych i usługowych przed  szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
28.02.2020 6/2020 Usługi sprzątania w budynku Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.”
04.03.2020 7/2020 Modernizacja lokali mieszkalnych- Zasób
11.03.2020 8/2020 Wykonanie remontu klatki schodowej i strefy wejścia w budynku przy ul. Sienkiewicza 76
21.04.2020 10/2020 Usługi ślusarskie i drobne naprawy w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
28.04.2020 11/2020 Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
29.04.2020 12/2020 Remont skrzynek pocztowych do lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r
04.06.2020 13/2020 Naprawa po pożarze elewacji budynku przy ul. Skibińskiego 6
05.06-2020 14/2020 Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2020r.
09-06-2020 15/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z wymiennikownią w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych”
10-06-2020 16/2020 Wykonanie przeglądów 5-letnich budynków w 2020 r. będących w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
24-06-2020 17/2020 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Złotej 2/4 m.1 w Kielcach
26-06-2020 18/2020 Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej
13-07-2020 20/2020 Wykonanie robót remontowych z zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2020r.
03-08-2020 21/2020 Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach” – wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów i orynnowania
07-08-2020 22/2020 Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Kielce
02-09-2020 23/2020 Wykonanie altany śmietnikowej dla budynku użytkowego przy ul. Turystycznej 1A
14-09-2020 24/2020 Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku przy ul Malików 150C

 

Rozmiar tekstu
Kontrast