Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Modernizację lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach, znak sprawy: MZB/M.l.m. – III-WR / 2019

Rozmiar tekstu
Kontrast