Plan postępowań w 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok (PDF)


Począwszy od 2021 roku  cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych poprzez:

Platformę Zakupową MZB.

więcej informacji ….