P0004/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Świadczenie usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZB w Kielcach.”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0004/2011 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz