Archiwalne zamówienia

Modernizacja lokali mieszkalnych zasób w Kielcach


Przebieg postępowania:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy