Modernizacja lokali mieszkalnych – zasób w Kielcach