Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

– część  I –  „Utrzymanie  czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r”

– część  II –  „Usługi sprzątania w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków przy ulicy  Paderewskiego 20 w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r”

2020-11-02 Ważne: Nastąpiła zmiana terminów składania ofert oraz otwarcia ofert.
Nowy terminy: składania ofert: 2020-11-16 do godz. 10:00, otwarcia 2020-11-16 godz. 10:30


Przebieg postępowania:

2020-11-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-11-16 Informacja z otwarcia ofert

2020-12-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-01-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia