P0005/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Kielce, będącymi w
zarządzie MZB w Kielcach, w latach 2008- 2011.

 

 
     
  (zob. Portal Zamówień Publicznych Wspólnoty Europejskiej)
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2008 (pdf)

Sprostowanie ogłoszenia (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Wynik postępowania - powtórzenie czynności (pdf)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz