Reklamy

Lokalizacja na mapie miasta ofert na powierzchnie reklamowe do wynajęcia

aby uzyskać pozwolenie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach na umieszczenie szyldów, tablic reklamowych itp. na nieruchomościach będących w zasobach Gminy Kielce, należy dostosować się do regulacji zawartych w
Uchwale Krajobrazowej

: