Uchwała Krajobrazowa

Uchwała Krajobrazowa

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  (dnia 28 kwietnia 2022r. poz. 1694) Uchwały Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022r.  „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, informujemy:

 aby uzyskać pozwolenie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach na umieszczenie szyldów, tablic reklamowych itp. na nieruchomościach będących w zasobach Gminy Kielce, należy dostosować się do regulacji zawartych w przywołanej uchwale.