Aktualne zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020


Przebieg postępowania:

2019-12-02-Informacja z otwarcia ofert

2019-12-09 – Wynik postępowania

2019-12-20  – Ogłoszenie o zawarciu umowy