Zamówienia publiczne

Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


Przebieg postępowania:

2019-11-07-Pytania i odpowiedzi

2019-11-12-Informacja z otwarcia ofert

 

Modernizacja lokali mieszkalnych zasób w Kielcach


Przebieg postępowania:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy