2020-11-27  Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Dokumenty:

Zaproszenie
Formularz oferty
Załącznik do formularza oferty-Druk nr 1 – Wykaz osób
Wzór umowy