2021-12-14 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w nieruchomościach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r.

Dokumenty:

ZAPROSZENIE
załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
załącznik nr 2.1 – KOSZTORYS OFERTOWY_mieszkalne
załącznik nr 2.2 – KOSZTORYS OFERTOWY_usługowe
załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY