Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r

2021-11-19 Zaproszenie do złożenia ofert na

„Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r”

Dokumenty:

  1. Zaproszenie
  2. Formularz oferty – Zał nr 1
  3. Wzór Umowy – Zał nr 2

Pytania i odpowiedzi:

1.Pytania i odpowiedzi

2.Pytania i odpowiedzi

3. Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej