Informacja o wynikach naboru nr 1/2020

Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
inspektora w dziale technicznym
nr 1/2020

     Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora w Dziale technicznym

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 1/2020)

 Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Rozmiar tekstu
Kontrast