Obowiązkowa 5-letnia kontrola techniczna budynków

OGŁOSZENIE

W dniach od 23 do 29 czerwca b.r., w godzinach popołudniowych, zostanie przeprowadzona przez uprawnionego inżyniera budowlanego obowiązkowa 5-letnia kontrola techniczna budynków (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1a oraz pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane). Wykaz budynków wraz z terminami ich kontroli zostały określone w załączniku
HARMONOGRAM OKRESOWYCH KONTROLI TECHNICZNYCH BUDYNKÓW

Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz  przydatności do użytkowania.

Uprzejmie prosi się użytkowników lokali w budynkach objętych kontrolą o udostępnienie na prośbę kontrolującego pomieszczeń w celu dokonania przez niego oględzin elementów konstrukcyjnych oraz instalacyjnych będących częściami składowymi całości konstrukcji i infrastruktury budynku.

Osoba kontrolująca będzie się okazywać stosownym upoważnieniem MZB Kielce.

Rozmiar tekstu
Kontrast