Dodatek Osłonowy

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym od  4 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej: mopr.kielce.pl.

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 604 767 079, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.