Dzień 14 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

Informacja 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje,
że dzień 14 stycznia 2022 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy.