Informacja o sprzedaży kontenerów

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje o sprzedaży kontenerów zaplecza budowy zakwalifikowanych jako zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Szczegółowa specyfikacja

Informacja o wyniku sprzedaży kontenerów
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje, że w wyniku złożonej oferty i zawartej w dniu 20.11.2018. umowy kupna-sprzedaży, kontenery zaplecza budowy zostały sprzedane oferentowi:

WZB DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Bilcza ul. Marmurowa 60 26-026 Morawica

za zaoferowaną kwotę 29 643,00 zł brutto