Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków

Ogłoszenie 2021-11-22

Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne ogłoszenie zawiera:

Informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków (PDF)