MZB – wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać :

Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720

fax: 41 36 76 917

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, informuje, że po opracowaniu przez rząd tzw. pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem, który ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce, jego przepisy wprowadzone zostaną do ogłoszonego pakietu przez Miasto Kielce, a pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona.