Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

 

Informujemy, że Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, przedstawił Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych.

Pakiet przygotowany jest w odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Michała Brauna oraz Annę Myślińską, a także uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Miasto Kielce wprowadza wiele ułatwień dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań zleconych przez miasto.

Wprowadzone w miesiącu kwietniu i maju, Pakiety MZB wsparcia dla najemców i przedsiębiorców, użytkujących lokale komunalne, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, oferują pomoc także organizacjom pozarządowym. Wiele z nich już skorzystała z możliwości obniżki czynszu do wysokości 1 zł za lokal niezależnie od wielkości lokalu.

Przypominamy, że wnioski o obniżkę czynszu za miesiąc maj należy złożyć do Miejskiego Zarządu Budynków w terminie do 11 maja 2020r.

Więcej o Pakiecie Antykryzysowym dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu Miasta www.um.kielce.pl