Powstają Nowe Jeziorany

Kolejne miejsce na mapie Kielc zmienia dotychczasowe oblicze. Pomiędzy ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzką, Miejski Zarząd Budynków prowadzi roboty związane z realizacją pierwszego etapu budowy kolejnych mieszkań socjalnych.

Wszystkie istniejące parterowe budynki ze względu na zły stan techniczny zostaną zburzone. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, planowanego na 30 czerwca 2019 roku, powstaną 2 obiekty mieszkalne z 8 lokalami i jeden obiekt niemieszkalny, gdzie w jego części zlokalizowane będą urządzenia techniczne służące do obsługi całego, nowego osiedla oraz pomieszczenia przeznaczone do zagospodarowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W pomieszczeniach tych planowana jest świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży.
Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w pięciu etapach, do 2023 roku. Po zakończeniu wszystkich robót powstanie 78 lokali mieszkalnych. Do wszystkich doprowadzone zostanie ciepło i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Miejski Zarząd Budynków realizując powyższe, skutecznie wpisuje się do walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym mieście. Zniknie blisko 100 dymiących kominów z pieców opalanych węglem.