Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 r.

2021-12-07 Zaproszenie do złożenia ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 r.”

 

Dokumenty:

Zaproszenie
1. Arkusz kalkulacyjny
2. Formularz oferty zał. nr 2
3. Wzór umowy