Wykonanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB

2020-12-17  Zaproszenie do złożenia oferty na:

Wykonanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie  MZB w Kielcach.

 

Dokumenty:

Zaproszenie
Załącznik nr 1 Kosztorys Ofertowy
Załącznik nr 2 Formularz Oferty
Załącznik nr 3 Wzór Umowy
Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna