Zawiadomienie o zmianie ceny wody i ścieków.

      Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zawiadamia, iż w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ulega zmianie cena wody i ścieków, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Wodociągów Kieleckich.

Lokale mieszkalne:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Lokale użytkowe:

Grupa I

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Grupa II:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  6,77zł brutto

 

Miejski Zarząd Budynków wprowadza zmianę opłat zaliczkowych od dnia 01.06.2019r.