Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap V

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ DOPŁAT

W BANKU GOSPODARKI KRAJOWEJ

 

Budowa zespołu lokali mieszkalnych

przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap V

 

Dofinansowanie: 12 045 679,20zł

Całkowita wartość: 14 171 387,30 zł

 

Inwestycja obejmuje kolejny, V etap budowy budynków mieszkalnych na terenie działki nr ewid. 19/12 obręb 005 w Kielcach.

W zakres tego etapu wchodzi budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z 26 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.036,76 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.