VIII Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych.

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

 

Mając na względzie panującą nadal epidemię Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 1 kwietnia wdraża się  Zarządzenie Nr 94/2021 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, za miesiące: kwiecień i maj 2021r.

Jest to już VIII Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych, dzięki któremu czynsz za miesiące: kwiecień i maj 2021r. wynosić będzie 50% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu

a) obowiązującego w miesiącu listopadzie 2020 r. – dla najemców którzy zawarli umowy do dn. 30.11.2020r.
b) obowiązującego w miesiącu marcu 2021 r. – dla najemców którzy zawarli umowy od dn. 1.12.2020r. do 31.03.2021r.

Obniżenie czynszu za miesiące kwiecień i maj 2021r. nie będzie  dotyczyło najemców, których wnioski o udzielenie 12 miesięcznego obniżenia czynszu na podstawie Zarządzenia Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 10 lipca 2020r., zostały pozytywnie rozpatrzone.

Wobec najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach nie dokonuje się waloryzacji czynszu w 2021r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 94/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 marca 2021r.
Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

  • tel. : 41 36 76 720
  • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych