Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty na:

Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dokumenty:

1. Zaproszenie
2. Formularz oferty – Zał nr 1
3. Wzór Umowy – Zał nr 2