Informacja o wyniku sprzedaży kontenerów (2018-11-30)

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
informuje, że w wyniku złożonej oferty i zawartej w dniu 20.11.2018. umowy kupna-sprzedaży, kontenery zaplecza budowy zostały sprzedane oferentowi:

WZB DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Bilcza ul. Marmurowa 60 26-026 Morawica

za zaoferowaną kwotę 29 643,00 zł. brutto