Upłynął termin składania wniosków o umorzenie zaległości

Informujemy, że z dniem 24.10.2018 upłynął termin składania wniosków o umorzenie zaległości za korzystanie z lokalu mieszkalnego, zgodnie z Uchwałą nr LIV/1205/2018 Rdy Miasta Kielce z dnia 15.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.