Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie epidemii

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego:

„Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie epidemii”.

Dokumenty:

Zaproszenie
1 – Pozwolenie na budowę
2 – Zgoda Konserwatora Zabytków
3 – Projekt budowlany
4 – Wytyczne konstrukcyjne
5 – Plan BIOZ
6 – Projekt punktu obsługi
7 – Przedmiar robót
8 – Formularz oferty