Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków

Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne.

 

lp oznaczenie Nazwa ilość Stan techniczny
1. Wyp/I09/0033 czajnik TS JKSS 15”A  1 przecieka, uszkodzony
2. Wyp /I03/0002  Fotel obrotowy 1 uszkodzona tapicerka, brak kółek
3. Wyp /I03/0023 Fotel obrotowy 1 uszkodzona podstawa, brak kółek
4. Wyp/W03/0012 Niszczarka HSM Classic 1 uszkodzony mechanizm noży  tnących
5. Wyp/I06/0002 Niszczarka Shred Master 1 Powyrywane ząbki do prowadnicy, popękana obudowa
6. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen SDC 8001 1 Uszkodzone styki przy  klawiszach
7. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen CT- 400 1 uszkodzony wyświetlacz
8. Wyp/I06/0001 Kalkulator Casio MJ – 100T 1 Uszkodzone styki przy klawiszach
9. Wyp/I11/0001 Wentylator: MPM, Severin 2 Uszkodzony silnik wentylatora
10. MZB Nr 1678 Drukarka brother HL 2250 DN 1 Uszkodzony laser
11. MZB Nr 1436 Drukarka HP LJ 1200 1 Uszkodzona płyta główna silnika
12. Wyp/I06/0067 Drukarka HP LJ 1150 1 Przestarzała, brak dostępnych części do wymiany lasera
13. Wyp/W01/0003 Zestaw komputerowy z 2009 r.

( komputer, drukarka Hp LJ 1000) brak dysków twardych

 

1 Przestarzały technicznie, uszkodzona płyta główna, drukarka -uszkodzony wałek grzejny
14. Wyp/W01/0001 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, drukarka – uszkodzony bęben
15. MZB Nr 1434 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer,) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd
16. MZB Nr 1422 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony zasilacz
17. MZB Nr 1398 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie; uszkodzony napęd
18. MZB Nr 1433 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona  karta graficzna
19. MZB Nr 1361 Zestaw komputerowy z 2004 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd i zasilacz; drukarka – uszkodzona, wałek dociskowy
20. MZB Nr 1395 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer, UPS ) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta graficzna i płyta główna UPS – uszkodzona bateria, przestarzały
21. MZB Nr 1365 Drukarka HP LJ 1000 1 Przestarzała technicznie, uszkodzony laser
22. WYP/W01/0007 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta sieciowa
23. WYP/I06/033 Drukarka HP LJ 1300 1 Uszkodzony zasilacz, pęknięta obudowa, wyeksploatowana

 

 

W przypadku zainteresowania, informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków w pokoju nr 302 lub telefonicznie pod numerem 41 36-76-720 wew.44 do dnia 27.11.2019 r.

 

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac w 2022 r. wynosi 19,70zł.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dn. 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) zmienionego Zarządzeniem Nr 24/2021 z dn. 29 styczna 2021.

Zawiadomienie o zmianie ceny wody i ścieków.

      Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zawiadamia, iż w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ulega zmianie cena wody i ścieków, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Wodociągów Kieleckich.

Lokale mieszkalne:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Lokale użytkowe:

Grupa I

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Grupa II:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  6,77zł brutto

 

Miejski Zarząd Budynków wprowadza zmianę opłat zaliczkowych od dnia 01.06.2019r.

Miejski Zarząd Budynków przekazał klucze WOT

Miejski Zarząd Budynków przekazał klucze WOT.

19 marca 2019r Miejski Zarząd Budynków przekazał szefom 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, klucze do kompleksu budynków przy ulicy Mielczarskiego 139.

Pełnomocnik Prezydenta Kielc, Danuta Papaj oficjalnie przekazała nieruchomość i niezbędne decyzje na ręce podpułkownika  Jarosława  SURDY  reprezentującego  Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Krakowie  oraz podpułkownika Piotra Gadomskiego, zastępcy dowódcy 10  Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji na stronie: www.um.kielce.pl

Informacja o utrudnieniach w ruchu (Sienkiewicza, Duża, Wesoła w Kielcach)

Kielce dnia: 08.03.2019.

 

Informacja o utrudnieniach w ruchu

 

Miejski Zarząd Budynków informuje, że od 11 marca do 20 marca 2019r  w rejonie ulic Sienkiewicza, Duża, Wesoła w Kielcach, mogą wystąpić  utrudnienia w ruchu związane  z rozbiórką budynku oficyny położonej na nieruchomości przy ul. Dużej 9 w Kielcach.

Utrudnienia wynikać będą z dojazdu / wyjazdu i prac załadunkowych  dużych samochodów ciężarowych oraz sprzętu budowlanego.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach,  ul. Paderewskiego 20.  Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest  Pan Krzysztof Miernik – tel. (41) 3676 – 720 wew. 27

 

Kongres Ekologii Powietrza w Kielcach

W dniu 28 lutego 2019 r. , z inicjatywy Prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz Radnego Miasta Kielce Macieja Burszteina, w Targach Kielce odbędzie się:

I Kongres Ekologii Powietrza.

– „Mamy nadzieję, że tym kongresem zapoczątkujemy cykl spotkań i dyskusję na temat jakości powietrza w naszym mieście i regionie. Ważne jest to, że w uczestnictwo włączamy różne grupy wiekowe i środowiska. Zaplanowaliśmy czas dla dzieci, żeby uczyć ich dobrych praktyk, ale liczę też na spotkanie z samorządowcami i wymianę doświadczeń w zakresie skutecznej walki ze smogiem. Bardzo się cieszę, że udział w wydarzeniu zapowiedzieli też nasi sąsiedzi, przedstawiciele gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, bo razem możemy zrobić w tym zakresie dużo więcej. W czasie kongresu nie zabraknie głosu przedsiębiorców i  przykładów najnowszych rozwiązań proekologicznych, ale przede wszystkim liczymy na udział i aktywność naszych mieszkańców.  Z jednej strony chcemy pokazać kielczanom, jakie programy może zaoferować im miasto, a z drugiej  strony – uświadamiać, że jakość powietrza to nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność„– mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 znajduje się w Polsce. Kielce i region świętokrzyski również borykają się z problemem smogu.

Miejski Zarząd Budynków rozpoczynając w 2018 r.  realizację pierwszego etapu budowy mieszkań socjalnych pomiędzy ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzką, wpisuje się do walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym mieście. Zniknie blisko 100 dymiących kominów z pieców które opalane są węglem.

W dniu 28 lutego 2019 r. uczestniczymy w organizowanym w Targach Kielce I Kongresie Ekologii Powietrza.

Więcej na: www.antysmog.targikielce.pl

Pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych budynku Malików 150

Kielce 31.01.2019r

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Budynków informuje,

że w dniach od 05.02.2019r do 11.03.2019r firma
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego H.Stopczyński

przystąpi do wykonywania prac pomiarowych instalacji elektrycznej
w lokalach mieszkalnych budynku Malików 150.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu sprawnego wykonania niezbędnych i terminowych prac pomiarowych.

Pobierz PDF

Informacja o wyniku sprzedaży kontenerów (2018-11-30)

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
informuje, że w wyniku złożonej oferty i zawartej w dniu 20.11.2018. umowy kupna-sprzedaży, kontenery zaplecza budowy zostały sprzedane oferentowi:

WZB DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Bilcza ul. Marmurowa 60 26-026 Morawica

za zaoferowaną kwotę 29 643,00 zł. brutto