Aktualności

Delegacja z Ukrainy w MZB

Miejski Zarząd Budynków gościł delegację z Winnicy – zaprzyjaźnionego z Kielcami miasta na Ukrainie.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasadami funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście.

Wspólnoty Mieszkaniowe w Polsce działają od 25 lat, tworzyły się na mocy ustawy „O własności lokali” z 1994r.  Na Ukrainie dopiero od niedawna zaczęto wprowadzać podobne zasady i mechanizmy, regulujące działanie wspólnot mieszkaniowych w ich kraju.

Spotkanie było bardzo udanym i ciekawym panelem wymiany doświadczeń. Nasze innowacyjne pomysły, które z powodzeniem wdrażane są w zasobach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków, goście z Winnicy chcą przenieść na swój lokalny rynek.

Dużym zainteresowaniem ukraińskiej delegacji cieszyły się zamontowane w budynkach przy ulicy Grunwaldzkiej 41 i Grunwaldzkiej 43, systemy oparte na elektronicznych kartach przedpłatowych odbioru ciepłej wody oraz działający system, również przedpłatowy, zamontowany w instalacji ciepłej i zimnej wody w nowo zbudowanych budynkach mieszkalnych przy ulicy 1-Maja 224.

Na zakończenie wizyty, odbyło się spotkanie w ratuszu z Panią Danutą Papaj, zastępcą Prezydenta Kielc, podczas którego zakreślone zostały  obszary dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter) oraz w sekretariacie –  pokój 202 (II piętro)

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac wynosi 15 zł.

 

Powstają Nowe Jeziorany

Kolejne miejsce na mapie Kielc zmienia dotychczasowe oblicze. Pomiędzy ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzką, Miejski Zarząd Budynków prowadzi roboty związane z realizacją pierwszego etapu budowy kolejnych mieszkań socjalnych.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu
Kontrast