Aktualności

MZB – wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać :

Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720

fax: 41 36 76 917

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, informuje, że po opracowaniu przez rząd tzw. pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem, który ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce, jego przepisy wprowadzone zostaną do ogłoszonego pakietu przez Miasto Kielce, a pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona.

INFORMACJA MZB W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, najemców, pracowników oraz mieszkańców regionu,
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach wprowadza działania, które mają na celu zabezpieczenie przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw odbywało się :

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl,
–  przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
http://mzb.kielce.pl/kontakt/
–  lub telefonicznie w godzinach pracy MZB pod
nr tel. 41 36-76-720;  fax 41 36-76-917.

Poza godzinami pracy Miejskiego Zarządu Budynków, całodobowo działają telefony dyżurne:

Pogotowie Techniczne       –     tel. 502-314-171
Alarmowy telefon MZB     –      tel. 515-012-110

W siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 zastosowano w niektórych obszarach związanych bezpośrednio z obsługą klientów, ograniczenia w poruszaniu się Interesantów.
Interesanci będą przyjmowani w pomieszczeniach ze specjalnie przygotowanymi okienkami. Prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności.

W przypadku zaobserwowania objawów koronawirusa, należy dzwonić pod bezpośrednio pod nr alarmowy 112 lub powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną pod nr tel.   41 345  46  22   lub   606 370 108

Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

Delegacja z Ukrainy w MZB

Miejski Zarząd Budynków gościł delegację z Winnicy – zaprzyjaźnionego z Kielcami miasta na Ukrainie.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasadami funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście.

Wspólnoty Mieszkaniowe w Polsce działają od 25 lat, tworzyły się na mocy ustawy „O własności lokali” z 1994r.  Na Ukrainie dopiero od niedawna zaczęto wprowadzać podobne zasady i mechanizmy, regulujące działanie wspólnot mieszkaniowych w ich kraju.

Spotkanie było bardzo udanym i ciekawym panelem wymiany doświadczeń. Nasze innowacyjne pomysły, które z powodzeniem wdrażane są w zasobach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków, goście z Winnicy chcą przenieść na swój lokalny rynek.

Dużym zainteresowaniem ukraińskiej delegacji cieszyły się zamontowane w budynkach przy ulicy Grunwaldzkiej 41 i Grunwaldzkiej 43, systemy oparte na elektronicznych kartach przedpłatowych odbioru ciepłej wody oraz działający system, również przedpłatowy, zamontowany w instalacji ciepłej i zimnej wody w nowo zbudowanych budynkach mieszkalnych przy ulicy 1-Maja 224.

Na zakończenie wizyty, odbyło się spotkanie w ratuszu z Panią Danutą Papaj, zastępcą Prezydenta Kielc, podczas którego zakreślone zostały  obszary dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter) oraz w sekretariacie –  pokój 202 (II piętro)

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac wynosi 15 zł.

 

Powstają Nowe Jeziorany

Kolejne miejsce na mapie Kielc zmienia dotychczasowe oblicze. Pomiędzy ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzką, Miejski Zarząd Budynków prowadzi roboty związane z realizacją pierwszego etapu budowy kolejnych mieszkań socjalnych.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu
Kontrast