Aktualności

MZB – wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać :

Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720

fax: 41 36 76 917

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, informuje, że po opracowaniu przez rząd tzw. pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem, który ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce, jego przepisy wprowadzone zostaną do ogłoszonego pakietu przez Miasto Kielce, a pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona.

Odwołanie Przetargu z Dnia 16.03.2020 na najem lokali..

Komunikat MZB

PRZETARG Z DNIA 16.03.2020r. NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

ZOSTAJE ODWOŁANY

W ZWIĄZKU Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI Z TYTUŁU EPIDEMII KORONAWIRUSA

 O WZNOWIENIU TERMINU PRZETARGU POWIADOMIMY NA STRONIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W               KIELCACH www.mzb.kielce.pl

W SPRAWIE ZWROTU WADIUM PROSIMY O KONTAKT

TELEFONICZNY 41 367 67 20 WEW. 46, kom. 512 436 011

lub e-mail: biuro@mzb.kielce.pl

INFORMACJA MZB W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, najemców, pracowników oraz mieszkańców regionu,
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach wprowadza działania, które mają na celu zabezpieczenie przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw odbywało się :

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl,
–  przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
http://mzb.kielce.pl/kontakt/
–  lub telefonicznie w godzinach pracy MZB pod
nr tel. 41 36-76-720;  fax 41 36-76-917.

Poza godzinami pracy Miejskiego Zarządu Budynków, całodobowo działają telefony dyżurne:

Pogotowie Techniczne       –     tel. 502-314-171
Alarmowy telefon MZB     –      tel. 515-012-110

W siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 zastosowano w niektórych obszarach związanych bezpośrednio z obsługą klientów, ograniczenia w poruszaniu się Interesantów.
Interesanci będą przyjmowani w pomieszczeniach ze specjalnie przygotowanymi okienkami. Prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności.

W przypadku zaobserwowania objawów koronawirusa, należy dzwonić pod bezpośrednio pod nr alarmowy 112 lub powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną pod nr tel.   41 345  46  22   lub   606 370 108

Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

Informujemy, że MOPR uruchomił projekt pn „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc.”

Program dedykowany jest w szczególności do mieszkańców budynków zarządzanych przez MZB położonych przy ul. Skibińskiego, ul. Hutniczej i tzw. Jeziorany.

Więcej na stronie: Urzędu Miasta Kielce  oraz MOPR

Delegacja z Ukrainy w MZB

Miejski Zarząd Budynków gościł delegację z Winnicy – zaprzyjaźnionego z Kielcami miasta na Ukrainie.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasadami funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście.

Wspólnoty Mieszkaniowe w Polsce działają od 25 lat, tworzyły się na mocy ustawy „O własności lokali” z 1994r.  Na Ukrainie dopiero od niedawna zaczęto wprowadzać podobne zasady i mechanizmy, regulujące działanie wspólnot mieszkaniowych w ich kraju.

Spotkanie było bardzo udanym i ciekawym panelem wymiany doświadczeń. Nasze innowacyjne pomysły, które z powodzeniem wdrażane są w zasobach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków, goście z Winnicy chcą przenieść na swój lokalny rynek.

Dużym zainteresowaniem ukraińskiej delegacji cieszyły się zamontowane w budynkach przy ulicy Grunwaldzkiej 41 i Grunwaldzkiej 43, systemy oparte na elektronicznych kartach przedpłatowych odbioru ciepłej wody oraz działający system, również przedpłatowy, zamontowany w instalacji ciepłej i zimnej wody w nowo zbudowanych budynkach mieszkalnych przy ulicy 1-Maja 224.

Na zakończenie wizyty, odbyło się spotkanie w ratuszu z Panią Danutą Papaj, zastępcą Prezydenta Kielc, podczas którego zakreślone zostały  obszary dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków

Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne.

 

lp oznaczenie Nazwa ilość Stan techniczny
1. Wyp/I09/0033 czajnik TS JKSS 15”A  1 przecieka, uszkodzony
2. Wyp /I03/0002  Fotel obrotowy 1 uszkodzona tapicerka, brak kółek
3. Wyp /I03/0023 Fotel obrotowy 1 uszkodzona podstawa, brak kółek
4. Wyp/W03/0012 Niszczarka HSM Classic 1 uszkodzony mechanizm noży  tnących
5. Wyp/I06/0002 Niszczarka Shred Master 1 Powyrywane ząbki do prowadnicy, popękana obudowa
6. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen SDC 8001 1 Uszkodzone styki przy  klawiszach
7. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen CT- 400 1 uszkodzony wyświetlacz
8. Wyp/I06/0001 Kalkulator Casio MJ – 100T 1 Uszkodzone styki przy klawiszach
9. Wyp/I11/0001 Wentylator: MPM, Severin 2 Uszkodzony silnik wentylatora
10. MZB Nr 1678 Drukarka brother HL 2250 DN 1 Uszkodzony laser
11. MZB Nr 1436 Drukarka HP LJ 1200 1 Uszkodzona płyta główna silnika
12. Wyp/I06/0067 Drukarka HP LJ 1150 1 Przestarzała, brak dostępnych części do wymiany lasera
13. Wyp/W01/0003 Zestaw komputerowy z 2009 r.

( komputer, drukarka Hp LJ 1000) brak dysków twardych

 

1 Przestarzały technicznie, uszkodzona płyta główna, drukarka -uszkodzony wałek grzejny
14. Wyp/W01/0001 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, drukarka – uszkodzony bęben
15. MZB Nr 1434 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer,) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd
16. MZB Nr 1422 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony zasilacz
17. MZB Nr 1398 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie; uszkodzony napęd
18. MZB Nr 1433 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona  karta graficzna
19. MZB Nr 1361 Zestaw komputerowy z 2004 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd i zasilacz; drukarka – uszkodzona, wałek dociskowy
20. MZB Nr 1395 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer, UPS ) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta graficzna i płyta główna UPS – uszkodzona bateria, przestarzały
21. MZB Nr 1365 Drukarka HP LJ 1000 1 Przestarzała technicznie, uszkodzony laser
22. WYP/W01/0007 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta sieciowa
23. WYP/I06/033 Drukarka HP LJ 1300 1 Uszkodzony zasilacz, pęknięta obudowa, wyeksploatowana

 

 

W przypadku zainteresowania, informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków w pokoju nr 302 lub telefonicznie pod numerem 41 36-76-720 wew.44 do dnia 27.11.2019 r.

 

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter) oraz w sekretariacie –  pokój 202 (II piętro)

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac wynosi 15 zł.

 

Zawiadomienie o zmianie ceny wody i ścieków.

      Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zawiadamia, iż w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ulega zmianie cena wody i ścieków, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Wodociągów Kieleckich.

Lokale mieszkalne:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Lokale użytkowe:

Grupa I

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Grupa II:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  6,77zł brutto

 

Miejski Zarząd Budynków wprowadza zmianę opłat zaliczkowych od dnia 01.06.2019r.

Rozmiar tekstu
Kontrast