Ogłoszenia

MZB – wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać :

Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720

fax: 41 36 76 917

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, informuje, że po opracowaniu przez rząd tzw. pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem, który ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce, jego przepisy wprowadzone zostaną do ogłoszonego pakietu przez Miasto Kielce, a pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona.

Odwołanie Przetargu z Dnia 16.03.2020 na najem lokali..

Komunikat MZB

PRZETARG Z DNIA 16.03.2020r. NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

ZOSTAJE ODWOŁANY

W ZWIĄZKU Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI Z TYTUŁU EPIDEMII KORONAWIRUSA

 O WZNOWIENIU TERMINU PRZETARGU POWIADOMIMY NA STRONIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W               KIELCACH www.mzb.kielce.pl

W SPRAWIE ZWROTU WADIUM PROSIMY O KONTAKT

TELEFONICZNY 41 367 67 20 WEW. 46, kom. 512 436 011

lub e-mail: biuro@mzb.kielce.pl

INFORMACJA MZB W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, najemców, pracowników oraz mieszkańców regionu,
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach wprowadza działania, które mają na celu zabezpieczenie przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw odbywało się :

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl,
–  przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
http://mzb.kielce.pl/kontakt/
–  lub telefonicznie w godzinach pracy MZB pod
nr tel. 41 36-76-720;  fax 41 36-76-917.

Poza godzinami pracy Miejskiego Zarządu Budynków, całodobowo działają telefony dyżurne:

Pogotowie Techniczne       –     tel. 502-314-171
Alarmowy telefon MZB     –      tel. 515-012-110

W siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 zastosowano w niektórych obszarach związanych bezpośrednio z obsługą klientów, ograniczenia w poruszaniu się Interesantów.
Interesanci będą przyjmowani w pomieszczeniach ze specjalnie przygotowanymi okienkami. Prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności.

W przypadku zaobserwowania objawów koronawirusa, należy dzwonić pod bezpośrednio pod nr alarmowy 112 lub powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną pod nr tel.   41 345  46  22   lub   606 370 108

Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

Informujemy, że MOPR uruchomił projekt pn „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc.”

Program dedykowany jest w szczególności do mieszkańców budynków zarządzanych przez MZB położonych przy ul. Skibińskiego, ul. Hutniczej i tzw. Jeziorany.

Więcej na stronie: Urzędu Miasta Kielce  oraz MOPR

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Zarządu Budynków

Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne.

 

lp oznaczenie Nazwa ilość Stan techniczny
1. Wyp/I09/0033 czajnik TS JKSS 15”A  1 przecieka, uszkodzony
2. Wyp /I03/0002  Fotel obrotowy 1 uszkodzona tapicerka, brak kółek
3. Wyp /I03/0023 Fotel obrotowy 1 uszkodzona podstawa, brak kółek
4. Wyp/W03/0012 Niszczarka HSM Classic 1 uszkodzony mechanizm noży  tnących
5. Wyp/I06/0002 Niszczarka Shred Master 1 Powyrywane ząbki do prowadnicy, popękana obudowa
6. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen SDC 8001 1 Uszkodzone styki przy  klawiszach
7. Wyp/I06/0001 Kalkulator Citizen CT- 400 1 uszkodzony wyświetlacz
8. Wyp/I06/0001 Kalkulator Casio MJ – 100T 1 Uszkodzone styki przy klawiszach
9. Wyp/I11/0001 Wentylator: MPM, Severin 2 Uszkodzony silnik wentylatora
10. MZB Nr 1678 Drukarka brother HL 2250 DN 1 Uszkodzony laser
11. MZB Nr 1436 Drukarka HP LJ 1200 1 Uszkodzona płyta główna silnika
12. Wyp/I06/0067 Drukarka HP LJ 1150 1 Przestarzała, brak dostępnych części do wymiany lasera
13. Wyp/W01/0003 Zestaw komputerowy z 2009 r.

( komputer, drukarka Hp LJ 1000) brak dysków twardych

 

1 Przestarzały technicznie, uszkodzona płyta główna, drukarka -uszkodzony wałek grzejny
14. Wyp/W01/0001 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, drukarka – uszkodzony bęben
15. MZB Nr 1434 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer,) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd
16. MZB Nr 1422 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony zasilacz
17. MZB Nr 1398 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie; uszkodzony napęd
18. MZB Nr 1433 Zestaw komputerowy z 2007 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona  karta graficzna
19. MZB Nr 1361 Zestaw komputerowy z 2004 r. (komputer, drukarka brother HL 2150) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzony napęd i zasilacz; drukarka – uszkodzona, wałek dociskowy
20. MZB Nr 1395 Zestaw komputerowy z 2006 r. (komputer, UPS ) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta graficzna i płyta główna UPS – uszkodzona bateria, przestarzały
21. MZB Nr 1365 Drukarka HP LJ 1000 1 Przestarzała technicznie, uszkodzony laser
22. WYP/W01/0007 Zestaw komputerowy z 2009 r. (komputer) brak dysków twardych 1 Przestarzały technicznie, uszkodzona karta sieciowa
23. WYP/I06/033 Drukarka HP LJ 1300 1 Uszkodzony zasilacz, pęknięta obudowa, wyeksploatowana

 

 

W przypadku zainteresowania, informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków w pokoju nr 302 lub telefonicznie pod numerem 41 36-76-720 wew.44 do dnia 27.11.2019 r.

 

PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter) oraz w sekretariacie –  pokój 202 (II piętro)

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac wynosi 15 zł.

 

Zawiadomienie o zmianie ceny wody i ścieków.

      Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zawiadamia, iż w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ulega zmianie cena wody i ścieków, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Wodociągów Kieleckich.

Lokale mieszkalne:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Lokale użytkowe:

Grupa I

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  5,72 zł brutto

Grupa II:

  • Cena 1m3 woda  3,88 zł brutto
  • Cena 1m3 ścieki  6,77zł brutto

 

Miejski Zarząd Budynków wprowadza zmianę opłat zaliczkowych od dnia 01.06.2019r.

Miejski Zarząd Budynków przekazał klucze WOT

Miejski Zarząd Budynków przekazał klucze WOT.

19 marca 2019r Miejski Zarząd Budynków przekazał szefom 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, klucze do kompleksu budynków przy ulicy Mielczarskiego 139.

Pełnomocnik Prezydenta Kielc, Danuta Papaj oficjalnie przekazała nieruchomość i niezbędne decyzje na ręce podpułkownika  Jarosława  SURDY  reprezentującego  Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Krakowie  oraz podpułkownika Piotra Gadomskiego, zastępcy dowódcy 10  Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji na stronie: www.um.kielce.pl

Rozmiar tekstu
Kontrast