Ogłoszenia

Informacja dla posiadaczy zwierząt

Informujmy, że Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, Rozdział 6, nakłada obowiązki na osoby posiadające zwierzęta domowe.

(więcej…)

Upłynął termin składania wniosków o umorzenie zaległości

Informujemy, że z dniem 24.10.2018 upłynął termin składania wniosków o umorzenie zaległości za korzystanie z lokalu mieszkalnego, zgodnie z Uchwałą nr LIV/1205/2018 Rdy Miasta Kielce z dnia 15.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Czytaj więcej...