Zamknij to okno X
Korzystanie z naszej strony oznacza zgodę na wykorzystanie Cookie, z których niektóre mogą być już
zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć Polityka Plików Cookies.
ROK 2004

Z dniem 16 lutego, na stanowisko dyrektora zostaje powołany Aleksander Słoń.


ROK 2003

Z dniem 28 kwietnia, na stanowisko dyrektora zostaje powołany Lech Hamera.


ROK 1998

W grudniu funkcję dyrektora obejmuje Stanisław Lisowski.


ROK 1997

Lipiec. Dyrektorem MZB zostaje Marek Piotrowicz i zarządza firmą do wyborów samorządowych, w wyniku których obejmuje funkcję wiceprezydenta Kielc ( Listopad 1998 roku ).


ROK 1997

1 Stycznia, w oparciu o uchwałę nr 479/96 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków, instytucja rozpoczyna działalność. Likwidatorem RPGM zostaje Mieczysław Piechnik. MZB przejmuje majątek miasta z likwidowanego przedsiębiorstwa: 580 budynków komunalnych z 12.800 mieszkaniami i 549 lokali użytkowych. Od 1 Stycznia 1997 roku do 30 Czerwca 1997 roku funkcję dyrektora MZB pełni M. Piechnik.


ROK 1996

5 Grudnia na sesji Rady Miejskiej w Kielcach zostaje podjęta uchwała o likwidacji RPGM i powstaniu Miejskiego Zarządu Budynków, podległego Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Z.o.o. Na tej samej sesji uchwalono statuty i regulaminy organizacyjne obu firm.


Rok 1995

Rodzi się koncepcja podziału istniejącej w Kielcach firmy molocha - Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Zostaje opracowany plan restrukturyzacji RPGM - podziału na dwie niezależne firmy :
1. Miejski Zarząd Budynków - działający w imieniu właściciela ( miasta ). Ma przejąć wszystkie budynki komunalne i lokale użytkowe gminy od RPGM i zarządzać tym mieniem w imieniu miasta;
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które ma administrować budynkami. W tym też czasie zrodziła się koncepcja, by usamodzielnić administracje ( ADM-y ). Miało to nastąpić po roku funkcjonowania PGM. Niestety, tego założenia nie udało się zrealizować. Do dziś PGM nadzoruje cztery ADM-y : przy ul. Panoramicznej, Pieszej, Zagórskiej i Piekoszowskiej.


ROK 1994

Ustawa o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych z 2 lipca 1994 roku powoduje konieczność rozdzielania funkcji właścicielskich od administrowania mieszkaniowymi zasobami komunalnymi. Zarządca reprezentujący właściciela (gminę) ma się zajmować utrzymaniem lokali będących własnością gminy w dobrym stanie technicznym oraz właściwym gospodarowaniem tym mieniem. Do administratora należy ściąganie czynszów i bieżąca eksploracja ( dbałość o stan instalacji w budynkach, naprawy i bieżące remonty itp. ).