Archiwum zamówień publicznych

Rok 2017
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2017-12-08 P0009/2017 Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach
znak sprawy: MZB/M.l.m. /2018
2017-10-22 P0008/2017 Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarząd Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2017-10-17 P0007/2017 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018
2017-07-28 P0006/2017 „Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach.”
2017-07-04 P0005/2017 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m. – III/2017 „
2017-04-28 P0004/2017 „Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach – III etap”
2017-04-06 P0003/2017 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy:
MZB/M.l.m. – II /2017”
2017-02-24 P0002/2017 „Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 76 w Kielcach w okresie
od 24.03.2017 r. do 31.12.2017 r.”
2017-01-13 P0001/2017 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach” – znak sprawy: MZB/M.l.m./2017″
Rok 2016
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2016-11-24 P0005/2016 „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”
2016-11-17 P0004/2016 „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”
2016-10-12 P0003/2016 „Dostawa oleju do celów opałowych w 2017r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach „
2016-06-06 P0002/2016 „Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 w Kielcach”
2016-04-14 P0001/2016 „Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach – II etap”
Rok 2015
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2015-12-14 P0007/2015 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m./2016/I”

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 2016.09.01 (pdf)

2015-11-06 P0006/2015 „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.”
2015-09-10 P0005/2015 „Dostawa oleju do celów opałowych w 2016r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2015-09-09 P0004/2015 „Modernizację lokali mieszkalnych – zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m./2015/III”
2015-05-28 P0003/2015 „Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach”
2015-04-15 P0002/2015 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m./2015/II”
2015-01-23 P0001/2015 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m./2015/I”
Rok 2014
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2014-10-02 P0010/2014 „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.”
2014-09-18 P0009/2014 „Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w 2015r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2014-09-11 P0008/2014 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach – znak sprawy: MZB/M.l.m./2014/III”
2014-06-02 P0007/2014 „Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ulicy Wesołej 38 w Kielcach”
2014-05-28 P0006/2014 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach” – znak sprawy: MZB/M.l.m./2014.
2014-05-13 P0005/2014 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób” – lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Warszawskiej 35, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Seminaryjskiej 23, lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Malików 150 i lokal mieszkalny nr 65 przy ul. Grochowej 25 w Kielcach.
2014-04-08 P0004/2014 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób” – lokal mieszkalny nr 5A przy ul. Koziej 5, lokal mieszkalny nr 28 przy ul. Hożej 54 i lokal mieszkalny nr 7B przy ul. Sienkiewicza 54 w Kielcach.
2014-03-07 P0003/2014 „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób” – lokal mieszkalny nr 48 przy ul. Starej 4 i lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Kościuszki 14 w Kielcach.
2014-02-21 P0002/2014 ” Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób” – lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Śniadeckich 1 i lokal mieszkalny nr 27 przy ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach.
2014-02-12 P0001/2014 ” Modernizacja lokali mieszkalnych – zasób Gminy Kielce „
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2014-07-10 „Obsługa prawna w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami oraz opiniowania umów w których stroną jest Zamawiający wraz z opiniowaniem i weryfikacją dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach”
Rok 2013
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2013-11-08 P0005/2013 „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. „
2013-09-20 P0004/2013 „Dostawa oleju opałowego w 2014r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2013-08-26 P0003/2013 „Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach”
2013-08-12 P0002/2013 „Zagospodarowanie działki Gminy Kielce nr 321/11 przy ul. Urzędniczej w Kielcach.”
2013-01-18 P0001/2013 „Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych – zasób mieszkaniowy Gminy Kielce”
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy  
2013-11-07 „Zamówienie uzupełniające – do zamówienia podstawowego na remont pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku”
2013-03-21 „Zamówienie uzupełniające – do zamówienia podstawowego polegającego na świadczeniu usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZB w Kielcach”
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2013-11-18 „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w 2013 roku”
2013-04-03 „Zamówienie uzupełniające – do zamówienia podstawowego polegającego na świadczeniu usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZB w Kielcach”
Rok 2012
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2012-12-07 P0007/2012 Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w 2013 roku „
2012-11-29 P0006/2012 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2012-10-30 P0005/2012 Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Grunwaldzka 43a w Kielcach
2012-08-07 P0004/2012 „Dostawa oleju opałowego w 2013r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2012-06-29 P0003/2012 „Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7,9/11 w Kielcach.
2012-05-17 P0002/2012 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach – II etap”
2012-04-19 P0001/2012 „Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych – zasób mieszkaniowy Gminy Kielce”
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2012-11-232013-01-31 Nr 468350 /2012
„Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.- zamówienie uzupełniające Nr 43280 2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
2012-09-18 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2012 roku zamówienie uzupełniające.”
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy  
2012-11-06 „Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.– zamówienia uzupełniające”
2012-09-07 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2012 roku – zamówienie uzupełniające.”
Rok 2011
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2011-12-09 P0010/2011 „Remonty pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2012 roku .”
2011-11-26 P0009/2011 „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. .”
2011-10-05 P0008/2011 „Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.”
2011-08-25 P0007/2011 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Św. Leonarda 8 w Kielcach”- I etap.”
2011-08-04 P0006/2011 „Dostawa oleju opałowego w 2012r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2011-07-26 P0005/2011 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach – I etap”
2011-07-07 P0004/2011 „Świadczenie usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZB w Kielcach.”
2011-06-17 P0003/2011 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach”
2011-05-25 P0002/2011 „MODERNIZACJA SYSTEMÓW OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH – ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY KIELCE”
2011-03-04 P0001/2011 „MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU, UL.SIENKIEWICZA 68 W KIELCACH – II etap.”
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2011-10-04 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2011 roku – zamówienie uzupełniające.”
2011-06-22 „Obsługa prawna w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami oraz opiniowania umów w których stroną jest Zamawiający wraz z opiniowaniem i weryfikacją dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez MZB w Kielcach w okresie od 01.08.2011r. do 31.07.2014r.Numer ogłoszenia: 173025-2011; data zamieszczenia: 22.06.2011 ”
2011-04-21 „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na zarządzaniu nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Kielce, będącymi w zarządzie MZB w Kielcach, w latach 2008-2011 – znak sprawy MZB/ZARZ- GM/2008/2011U.”
2011-03-07 „Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniające – znak sprawy: MZB/KOMINY/ 2010/2011U ogłoszenia: 74651 – 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011”
2011-02-16 „Remont pieców i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych bedacych w zarzadzie MZB w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniające – znak sprawy: MZB/PIECE/2010/2011U Numer ogłoszenia: 23450-2011; data zamieszczenia: 16.02.2011”
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy  
2011-09-21 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2011 roku – zamówienie uzupełniające.”
2011-06-07 „Obsługa prawna w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami oraz opiniowania umów w których stroną jest Zamawiający wraz z opiniowaniem i weryfikacją dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez MZB w Kielcach, w okresie od 01.08.2011r. do 31.07.2014r.”
2011-04-12 „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na zarządzaniu nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Kielce, będącymi w zarządzie MZB w Kielcach, w latach 2008-2011.”
2011-02-24 „Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych bedacych w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniajace – znak sprawy: MZB/KOMINY/2010/2011U Numer ogłoszenia: 29198 – 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011”
2011-02-01 „Remont pieców i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych bedacych w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniające – znak sprawy: MZB/PIECE/2010/2011U Numer ogłoszenia: 36537 – 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011”
Rok 2010
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2010-12-20 P0014/2010 „REMONT PUSTOSTANÓW LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W KIELCACH, W 2011 ROKU.”
2010-11-16 P0013/2010 „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Młodej 4 w Kielcach „
2010-10-22 P0012/2010 „”Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. ściegiennego 270A w Kielcach – Etap I ” „
2010-10-21 P0011/2010 „Modernizacja obiektu przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach „
2010-10-08 P0010/2010 „Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r „
2010-09-08 P0009/2010 „Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Starowapiennikowej 14 i przy ul. Starowapiennikowej 16 w Kielcach.”
2010-07-30 P0008/2010 ” Dostawa oleju opałowego w 2011r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
2010-07-08 P0007/2010 „Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku”
2010-06-14 P0006/2010 „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki, ul. Fabryczna 16 w Kielcach”
2010-06-11 P0005/2010 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach”
2010-06-07 P0004/2010 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Sienkiewicza 68 w Kielcach – II etap”
2010-04-30 P0003/2010 „Remont pieców i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku”
2010-04-12 P0002/2010 „Modernizacja elewacji budynku, ul. Sienkiewicza 68 w Kielcach – II etap”
2010-03-26 P0001/2010 „Wymiana stolarki okiennej w zamieszkałych lokalach mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku”
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2010-11-24 „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.”
2010-11-24 „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.”
2010-09-17 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniające” – tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki.”
2010-07-30 „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach okresie od 01.08.2010r. do 31.12.2010r.”
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy  
2010-09-03 „Remont pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2010 roku – zamówienie uzupełniające – znak sprawy: MZB/Pustostany/2010/U..”
Rok 2009
Lista zaproszeń
2009-10-01 „Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Dalekiej 5 w Kielcach.”
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2009-12-01 P0016/2009 „Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2010 roku.”
2009-09-28 P0013/2009 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45.”
2009-09-11 P0012/2009 „Rozbudowa budynku przychodni dziecięcej NZOZ przy ul. Mickiewicza 4 w Kielcach o windę zewnętrzną.”
2009-09-10 P0011/2009 „Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych,  w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r”
2009-08-18 P0009/2009 Dostawa oleju opałowego w 2010 r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2009-07-22 P0008/2009 „Remont pieców i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2009 roku”
2009-05-27 P0007/2009 „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZAMIESZKAŁYCH LOKALACH MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2009 ROKU”
2009-04-24 P0006/2009 „Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2009 roku.”
2009-04-24 P0005/2009 „Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Skibińskiego 12 w Kielcach.”
2009-03-17 P0003/2009 „Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Skibińskiego 8 w Kielcach.”
2009-03-05 P0002/2009 „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach.”
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2009-12-03 „Dozór i ochrona w 2010r. nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” – tryb zapytania o cenę.
2009-09-10 „Wykonanie remontów pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2009 roku – zamówienie uzupełniające” – tryb z wolnej ręki.
2009-04-07 ” Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2008 roku – zamówienie uzupełniające” – tryb z wolnej ręki.
Rok 2008
Lista zaproszeń
2008-10-29 „Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Jagiellońskiej nr 36 w Kielcach.”
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2008-12-03 P0026/2008 Wykonanie remontów pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2009”
2008-10-13 P0025/2008 świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.”
2008-09-16 P0023/2008 Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2009r do 31.12. 2009r”.”
2008-09-11 P0021/2008 REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W OBIEKCIE PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W KIELCACH.”
2008-09-08 P0020/2008 „REMONT KOMINÓW W NIERUCHOMOŚCIACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2008 ROKU.”
2008-08-20 P0019/2008 Dostawa oleju opałowego w 2009r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.”
2008-06-23 P0017/2008 WYKONANIE REMONTÓW PIECÓW I TRZONÓW KUCHENNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2008 ROKU.”
2008-06-12 P0016/2008 „Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą niektórych okien w budynkach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 41 i Grunwaldzkiej 43 w Kielcach”
2008-06-04 P0015/2008 WYKONANIE REMONTU WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9 W KIELCACH. ”
2008-05-30 P0014/2008 PRZEBUDOWA  CZĘŚCI ELEWACJI WSCHODNIEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UBYTKOWEGO PRZY UL. PIEKOSZOWSKIEJ 39 W KIELCACH
2008-05-30 P0013/2008 „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z PCV W ZAMIESZKAŁYCH LOKALACH MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2008 ROKU”
2008-05-28 P0012/2008 „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach – II etap”
2008-05-21 P0010/2008 „Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem wraz z instalacją c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach.”
2008-02-29 P0006/2008 Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul.
1- go Maja 140, 142, 144 w Kielcach..
2008-02-27 P0005/2008 Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Kielce, będącymi w
zarządzie MZB w Kielcach, w latach 2008- 2011.
2008-01-18 P0004/2008 Remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 68 w Kielcach – I etap
Ogłoszenia o zawarciu umowy
2008-12-19 „Dozór i ochrona w 2009r. nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.”
2008-08-04 Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.08.2008r. do 31.07.2011r.
2008-08-28 „Wykonanie pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2008 roku – zamówienie uzupełniające”
Rok 2007
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2007-12-11 P0030/2007 świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2008r do 31.12.2008r..
2007-11-30 P0029/2007 WYKONANIE REMONTÓW PUSTOSTANÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W KIELCACH, W 2008 ROKU
2007-10-24 P0026/2007 Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w nieruchomościach wspólnotowych, położonych na terenie miasta Kielce, w latach 2008-2010
2007-10-22 P0025/2007 Dostawa oleju opałowego w 2008r. dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2007-10-02 P0022/2007 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008r
2007-08-09 P0019/2007 REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 68
W KIELCACH – I ETAP
2007-07-18 P0017/2007 REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL SIENKIEWICZA 72 W KIELCACH – I ETAP
2007-07-09 P0016/2007 REMONT ELEWACJI KAMIENICY ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 1 W KIELCACH WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI STOLARKI FRONTOWEJ
2007-06-08 P0013/2007 Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Jagiellońskiej 28 w Kielcach.
2007-06-08 P0012/2007 Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach, w 2007 roku
2007-06-05 P0011/2007 Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach
2007-05-11 P0007/2007 Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach
2007-05-11 P0006/2007 Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Jagiellońskiej 28 w Kielcach
2007-04-03 P0005/2007 Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bodzentyńskiej 7 w Kielcach
2007-03-19 P0004/2007 Wykonanie remontów kominów w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Kielce, w 2007 roku
2007-01-10 P0002/2007 Wykonanie remontów pustostanów , lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w 2007 roku
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2007-12-31 Dostawa oleju opałowego w 2007r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach – zamówienie uzupełniające.

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – dostawa oleju.

2007-12-20 Dozór i ochrona w 2008r nieruchomości będących w zarządzie miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2007-09-20 Wykonanie remontu pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w roku 2007 – zamówienie uzupełniające
2007-01-31 Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych, znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2006r. – zamówienie uzupełniające
2007-01-31 Wykonanie remontów kominów w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Kielce w roku 2006 – zamówienie uzupełniające
Rok 2006
Lista przetargów z panelem ogłoszeniowym
2006-12-04 P0031/2006 Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach
2006-11-28 P0030/2006 Rozbiórka budynku przy ul. Grochowej 33 w Kielcach
2006-11-20 P0029/2006 Dostawa oleju opałowego w 2007r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2006-11-16 P0028/2006 Remont kominów i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach
2006-11-14 P0027/2006 Remont stropodachu budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach – I Etap
2006-11-07 P0026/2006 Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych oraz remont kominów i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Kielcach.
2006-11-07 P0025/2006 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 1.01.2007 do 31 .12.2007r
2006-10-26 P0024/2006 Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych oraz remont kominów i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.
2006-10-18 P0023/2006 Remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 20B w Kielcach
2006-10-03 P0020/2006 Rozbiórka nie użytkowanego budynku biurowego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Żelaznej 24.
2006-09-29 P0019/2006 Dostosowanie budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 43a do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
2006-09-21 P0017/2006 Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce – IV kw. 2006
2006-09-11 P0016/2006 Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie od 1.10.2006r do 30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2006-08-25 P0015/2006 Wykonanie rozbiórki nie użytkowanego budynku handlowego przy ul. Dąbrowskiej 31 w Kielcach
2006-07-20 P0013/2006 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 10. 08. 2006r do 31. 12. 2006r
2006-07-17 P0012/2006 Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce w 2006 roku
2006-06-19 P0010/2006 świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej  Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. Znak: TR/UBEZP/2006
Ogłoszenia o zawarciu umowy  
2006-10-12 Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach – usługi uzupełniające
2006-12-12 Dozór i ochrona w 2007r nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
2006-12-22 Roboty uzupełniające- wykonanie remontów pustostanów, lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w roku 2006